marijampolės herbas
Dalintis

Marijampolės herbas yra vienas iš svarbiausių miesto simbolių, atspindintis jo istoriją, kultūrą ir tapatybę. Šiame straipsnyje aptarsime Marijampolės herbo istoriją, jo elementų reikšmę ir simboliką.

Herbo Aprašymas

Marijampolės herbas vaizduoja šv. Jurgį, raitą ant arklio, kovojantį su drakonu. Šv. Jurgis vilki baltą šarvuotę ir raudoną apsiaustą, jo rankose – ietis, kuria jis smeigia juodą drakoną. Herbo fonas yra auksinės spalvos.

Herbo Elementai ir Jų Reikšmė

  1. Šv. Jurgis – herbo centre vaizduojamas šv. Jurgis, kuris yra Marijampolės miesto globėjas. Šv. Jurgis yra garsus savo drąsa ir pasiaukojimu, todėl jo atvaizdas simbolizuoja miesto gyventojų narsą ir ištvermę.
  2. Raudonas apsiaustas – šv. Jurgio apsiaustas yra raudonas, simbolizuojantis drąsą, aistrą ir kovą už teisingumą.
  3. Baltas šarvas – baltas šarvas simbolizuoja šv. Jurgio tyrumą ir teisingumą, taip pat jo ryžtą kovoti už tiesą.
  4. Juodas drakonas – drakonas simbolizuoja blogį ir tamsą, su kuriuo šv. Jurgis kovoja. Tai simbolizuoja nuolatinę kovą tarp gėrio ir blogio.
  5. Auksinis fonas – herbo fonas yra auksinis, kuris simbolizuoja turtingumą, garbę ir šviesą. Auksas taip pat reiškia kilnumą ir didybę.

Herbo Istorija

Marijampolės herbas turi ilgą ir įdomią istoriją, atspindinčią miesto vystymąsi ir transformaciją per šimtmečius:

  • XVII a.: Marijampolė buvo įkurta kaip nedidelis kaimas, kuris vėliau išaugo į didesnį miestą. Miesto simbolis tuo metu buvo susijęs su religiniais vaizdiniais.
  • 1997 m.: Dabartinis herbas buvo oficialiai patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu. Nuo to laiko herbas tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi.

Herbo Panaudojimas

Marijampolės herbas naudojamas įvairiose miesto gyvenimo srityse:

  • Oficialiuose dokumentuose: Herbas yra naudojamas ant miesto tarybos ir administracijos dokumentų.
  • Miesto renginiuose: Herbas yra dažnai matomas įvairių švenčių ir renginių metu.
  • Viešosiose erdvėse: Herbo vaizdas dažnai puošia miesto viešąsias erdves, tokias kaip parkai ir aikštės.

Marijampolės Miesto Herbas šiandien

Šiandien Marijampolės herbas yra ne tik istorinės vertybės simbolis, bet ir gyvas miesto tapatybės ženklas. Herbas atspindi miesto gyventojų dvasią, jų istoriją ir siekį kurti šviesią ateitį.

Išvados

Marijampolės herbas yra gilios simbolikos ir turtingos istorijos simbolis, kuris atspindi miesto praeitį ir dabartį. Kiekvienas herbo elementas turi savo reikšmę, kuri kartu sudaro unikalų miesto identitetą. Marijampolės herbas yra svarbus ne tik istoriniam miesto paveldui, bet ir jo šiuolaikinei tapatybei.


Marijampolės herbas – tai daugiau nei tik simbolis. Tai miesto dvasios, istorijos ir identiteto įkūnijimas, kuris per šimtmečius išliko svarbus ir reikšmingas kiekvienam marijampoliečiui. Naudodamiesi šiuo herbu, Marijampolė tęsia savo istoriją ir kuria ateitį, išlaikydama ryšį su praeitimi ir tradicijomis.

Šaltiniai:

Jogailė Petkutė

Autorius

Jogailė Petkutė

Dievinu keliones!